Καστοριά

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς με ενδιαφέροντα θέματα

dimoskastorias

Υδατοδρομίο στη λίμνη της Καστοριάς – Καρναβάλι Μεσοποταμίας – Εκκαθάρισης της ΔΗ.Π.Ε.ΚΑ. – Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου –  Κοπή ή μη πεύκου στη ΔΕΥΑΚ – Αναψυκτήριο στον Φουντουκλή –  Δωρεά λεωφορείου στην Πολεμική Αεροπορία κ. ά.

 

Σας  προσκαλούμε  την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α Θέματος

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

1ο

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

 

2ο

Πορεία υλοποίησης Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2015 Δήμου Καστοριάς

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

3ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Καστοριάς με Δ.Ε.Υ.Α.Καστοριάς για την υποβολή πρότασης στο Σ.Ε.Σ. και την εκτέλεση του έργου: «Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων οικισμού Κορησού»

Εισήγηση Αντιδημάρχου  κ Μ. Μπινιάκου

4ο

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2016 Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

5ο

Έγκριση μεταβολών Σχολικών Μονάδων Α/θμιαςκαι Β/θμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017.

Εισήγηση Αντ/μάρχου κ. Λ. Παπαδημητρίου- -Αποφασεις Δ.Ε.Π

6ο

Δημιουργία Υδατοδρομίου στη Λίμνη «Ορεστιάδα» Καστοριάς

Εισήγηση Ανιδημάρχου  κ. Δ. Κωτούλα

7ο

Έγκριση σύναψης Σύμβασης Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα Ολοκλήρωσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού».

Εισήγηση Αντιδημάρχου  κ Μ. Μπινιάκου

8ο

Λήψη απόφασης Δ.Σ. για:

α)Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Αποκρεών και Καθαράς Δευτέρας 2016 στις Δ.Κ. Καστοριάς και Μεσοποταμίας.

β)Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Καρναβαλιού Μεσοποταμίας.

γ)Έγκριση δαπανών των εκδηλώσεων

Εισήγηση Αντιδημάρχου

κ. Δ Πετρόπουλου

9ο

Έγκριση Έκθεσης Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της ΔΗ.Π.Ε.ΚΑ. (Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Καστοριάς)

Έκθεση Εκκαθαριστών

10ο

Λήψη κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων επί τμήματος της οδού Γράμμου 89 στην Δ.Κ. Καστοριάς.

Απόφαση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11ο

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Απόφαση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12ο

Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρου (πεύκου) στον αύλειο χώρο του κτιρίου της ΔΕΥΑΚ στη Δ.Κ. Μεσοποταμίας.

Απόφαση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13ο

Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη κοινόχρηστης έκτασης στο Ο.Τ. 104Α Φουντουκλή για τοποθέτηση προσωρινής κατασκευής επιχείρησης αναψυχής-αναψυκτήριο.

Απόφαση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14ο

Έγκριση δωρεάς λεωφορείου του Δήμου Καστοριάς στην Πολεμική Αεροπορία

Εισήγηση Αντιδημάρχου Ν. Φωτιάδη

15ο

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδότοπων Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Δ. Πετρόπουλου

16ο

Τροποποίηση της αριθμ. 243/14 προγενέστερης απόφασης με θέμα: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς’.

Έγγραφο Προέδρου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

17ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στο Κ.Ε.Π.ΠΕ. (Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος)

Εισήγηση Δ/νσης Καθ/τητας Περιβ/ντος & Πρασίνου

18ο

Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Μητρώων Αρρένων έτους 2016.

Εισήγηση Δ/νσης Διοικητικών Υπ/σιών

 19ο ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων

Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών

20ο

Μεταβίβαση Επαγγελματικής Άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς.

Εισήγηση Δ./νσης Τοπ. Οικονομίας

21ο

Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας»

Εισήγηση Επιτροπής Διαγωνισμών

22ο

Πέμπτη τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 42/14 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την «Αποδοχή όρων απόφασης επιδότησης -έγκριση προγράμματος και τρόπου υλοποίησης της πράξης: “LITTLE BIG THINGS IN EUROPE AND IN OUR LOCAL COMMUNITIES”

Εισήγηση Δ/νσης Προγραμματισμού.

23ο

Ορισμός μελών Δ.Σ. για τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής έργων.

Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

24ο

Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων

Πρωτόκολλα Παραλαβής έργων

25ο

Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

26ο

Έγκριση 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

27ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών)του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2ου ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

 

Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

28ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΤΕΡΙΑ»

Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

 

περισσότερα
Back to top button