Άργος ΟρεστικόΚαστοριά

Καστοριά: Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

eyryzonikaΑπό τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται οτι οι πάροχοι ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών ,ότι έχει αιτηθεί από αντίστοιχο πάροχο, χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στον νομό Καστοριάς με όδευση που φαίνεται στα συνημμένα αρχεία-(με κόκκινο χρώμα). Παρακαλούμε όπως εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (7-1-2015),όσοι πάροχοι επιθυμούν να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια Περιοχή Εκσκαφής εντός του αμέσως επομένου εξαμήνου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με την & 4 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 725/23/2012 [ΦΕΚ 5 Β’/ 5-1-2012] ΚΥΑ «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» .

Αρχεία σε μορφή pdf:

Τοιχιό

Άργος Ορεστικό

Αρχεία σε μορφή dwg:

Τοιχιό

Άργος Ορεστικό

 

περισσότερα
Back to top button