Καστοριά

Το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο (πίνακες)

550_334_319579

Αυξήσεις έως και 8% στους δημοσίους υπαλλήλους μέχρι το 2020 προβλέπει το νέο μισθολόγιο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη. 

Πλέον αποσυνδέεται το βαθμολογικό από το μισθολογικό καθεστώς του υπαλλήλου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο υπάλληλος θα είναι σε θέση να ανεβαίνει στην ιεραρχία ανεξάρτητα από τον βαθμό που διατηρεί στα μισθολογικά κλιμάκια. 

Ο βασικός μισθός παραμένει στα 780 ευρώ και οι αυξήσεις αφορούν περίπου το 52% των δημοσίων υπαλλήλων. 

Τα μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων:


• 19 κλιμάκια για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών αλλοδαπής και τους υπαλλήλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής 

• 13 για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) 

Οι βασικοί μισθοί των υπαλλήλων σε όλες τις κατηγορίες:

Τι προβλέπεται για το οικογενειακό επίδομα

Στους υπαλλήλους χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση τους. 

Ειδικότερα, το επίδομα θα καταβάλλεται σε κάθε υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και η παροχή ορίζεται σε: 

• 50 ευρώ για ένα τέκνο, 
• 70 ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, 
• 120 ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, 
• 170 ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και επιπλέον 
• 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. 

Αναλυτικά ο πίνακας με τα οικογενειακά επιδόματα:

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

real.gr

 

 

περισσότερα
Back to top button